TOPLOVODNI KOTLI     HRANILNIKI TOPLE VODE     DODATNA OPREMA     REFERENCE     PODJETJE     BIOMASA 
   
       
 
 
Toplovodni kotli in hranilniki tople vode Vreček

telefon:
  04 25 26 650

gsm:
  041 734 018

e-pošta:
   info@vrecek-peci.com

kje se nahajamo:
   — zemljevid
 
     
 
Referenčni izdelek
 
 
   

Toplovodni kotli na trda goriva

 Na trda goriva 
 Na tekoča goriva 

Eragon - možnost subvencije Človek je bil vedno tesno povezan z lesom kot surovino, ki jo je rabil za izdelavo orožja in orodja, kot streho nad glavo, za izdelavo pohištva in pogosto kot vir energije. Kurilne naprave na les imajo že dolgo tradicijo, vendar se sodobne ogrevalne naprave za stanovanjske hiše razlikujejo od svojih predhodnikov.
Danes ljudje zahtevajo od ogrevalnih sistemov udobje, ekonomičnost, dolgo življensko dobo, čim manj vzdrževanja in nenazadnje ekološko neoporečnost. Toplovodni kotel za centralno ogrevanje, ki vam ga predstavljamo je izdelek dobre kvalitete. Predviden je za kurjenje s trdimi gorivi to je s poleni, peleti in v posebni prilagojeni različici s sekanci.

V skrajnem primeru pa tudi s fosilnimi gorivi. Z enostavno menjavo spodnjih vrat, lahko pripravimo peč za kurjenje na drug energent.

Vrata so lahko:
za kurjenje s trdimi gorivi
z gorilcem na pelete
z gorilcem na tekoča goriva

V primeru, da se boste odločili, da boste kot kurivo uporabljali pelete, vam je pri nas na voljo visokokvaliteten gorilnik za pelete in potrebna avtomatika.

Kotel, ki je prirejen za kurjenje s sekanci, lahko uporabljate tudi kot navaden kotel na trda goriva, le odprtino, ki služi namestitvi gorilnika v spodnjem delu kotla je potrebno zapreti.

V kotel lahko vgradimo tudi hladilno špiralo, ki služi hlajenju kotla v primeru prekomerne prekoračitve temperature vode v kotlu, ki je lahko posledica nepravilne uporabe kotla, nenadne okvare regulatoja vleka ipd. Še posebej je hladilna špirala primerna za ogrevalne sisteme, kjer je namesto železnih (črnih) cevi uporabljen kakšen drug material npr. aluplast.

Dimnik je standardno obrnjen nazaj, na željo kupca pa navzgor, na levo ali desno stran kotla.

Kvalitetna konstrukcija omogoča izkoristke preko 90%. Litoželezni rosti skrbijo za vroče kurišče, kar omogoča visok izkoristek in boljše, okolju prijazno izgorevanje. Dolga življenska doba, enostavno rokovanje in čiščenje kotla zagotavlja Vaše zadovoljstvo in dobro počutje skozi vse leto.


15 kW
Kotel je najmanjši v naši ponudbi. Namenjen je ogrevanju manjših stanovanj ali vikend hišič. Kot pri vseh naših kotlih je možna enostavna menjava spodnjih vrat z vrati prilagojenimi za montažo gorilca na tekoča goriva ali pelete. Pri tem je potrebno vgaditi tudi ustrezno avtomatiko, ki skrbi za nemoteno obratovanje gorilca oziroma kotla.

Kotel odlikuje enostavno rokovanje, dolga življenjska doba in dober izkoristek.19 kW — 35 kW

Vsi kotli z močjo od 19 do 35 kW so si glede na notranjo in zunanjo geometrijo zelo podobni. Med seboj se razlikujejo po velikosti kurišča od katerega je odvisna toplotna moč kotla in količino vode v kotlu.Pomembne geomertrijske značilnosti posameznih kotlov si lahko ogledate v tabeli na zadnji strani prospekta. Na litoželeznih rostih gori gorivo, največkrat les (polena). Največji del zgorevalne toplote, ki se sprosti pri gorenju, se na vodo prenese že v kurišču. Dimni plini nato potujejo navzgor do kanala, ki ga omejujejo z ogrevalno vodo napolnjena zunanja stena kotla in “kajla”, kjer se spet odda doberšen del toplote. Pri hladnem zagonu kotla je potrebno zaradi boljšega začetnega vleka odpreti predgrelno loputo skozi katero se dimni plini lažje odvedejo iz kotla. Ko se kotel in dimnik segrejeta ja potrebno loputo zapreti in dimni plini so prisiljeni potovati po celotni dolžini pravokotno oblikovane dimne poti, ki je večinoma obdana z ogrevalno vodo in oddajo optimalno količino toplote. S tem se bistveno poveča izkoristek kotla.
41 kW — 70 kW

Skupina kotlov moči 41kW in več je po notranji zgradbi podobna šibkejšim kotlom le osrednji del dimne poti je zgrajen iz pravokotnih oziroma okroglih cevi katere z vseh strani obliva ogrevalna voda. Oblika cevi je odvisna od tega s kakšnim energentom bo obratoval kotel. S tem povečamo izkoristek kotla. Kotel na sliki in prerezu je opremljen z gorilcem na pelete, polžem za doziranje pelet in potrebno avtomatiko.23 kW — 70 kW

Ti kotli so praviloma namenjeni za kurjenje s sekanci, saj je njihova zgradba prilagojena za kurjenje na tovrstni energent. Kotel je po prenosniku toplote podoben ostalim kotlom. V spodnjem delu je prigrajena konstrukcija, ki omogoča montažo gorilca za sekance in v kateri je posoda za pepel. Ti kotli so primerni za ogrevanje gospodarskih in kmetijskih objektov hiš in stanovanj kjer ima lastnik na razpolago večjo količino lesenih odpadkov.
  PDF dokumenti

Toplovodni kotli
- Biomasa
- Peleti
- Peleti — ERAGON subvencija Vreček
- Cenik — ERAGON
- Trda goriva
- Tekoča goriva

Navodila
- Trda goriva — navodila za uporabo
  in značilnosti kotlov


Hranilniki vode
- Hranilniki tople sanitarne in
  ogrevalne vode

   
         
   
   
   
© www.vrecek-peci.com | i: www.marioana.si